Nuttige info2020-04-23T08:13:31+00:00

OMDAT JE MAG ZIJN WIE JE BENT

Nuttige links

www.rechtenvanhetkind.nl
www.academie-psychotherapie.nl
www.balansdigitaal.nl
www.oudersenrugzak.nl
www.pgb.nl
www.scag.nl
www.rotsenwater.nl

Niet tevreden?

Mocht u onverhoopt ontevreden zijn dan hoor ik dat natuurlijk het liefst heel graag van u zelf. Dan hoop ik in een gesprek met u het te kunnen oplossen. Komen we er samen niet uit, dan kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris die u kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). U kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging de VIT. In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij een geschilleninstantie en dat is de SCAG. Ook ben ik ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg met als licentienummer 103248R en val ik onder hun tuchtrecht (www.tcz.nu).