Wat is het?22019-01-13T17:20:35+00:00

OMDAT JE MAG ZIJN WIE JE BENT

Een kindgerichte therapie…

Bij Uit Je Schulp staat het kind centraal, niet de methode. Een therapie waarbij het kind een behandelplan-op-maat krijgt. Het kind wordt bewust gemaakt van zijn eigen krachten, doordat hij zichzelf en zijn probleem op geheel eigen wijze laat zien. Als een kind zijn probleem weet, kan hij het zelf oplossen. Zo krijgt hij weer controle over zijn leven. Ook vergroot hij zijn zelfvertrouwen en ontwikkelt tal van keuzemogelijkheden.

… en integratief

Een kortdurende therapie (5 tot 15x), waarbij het kind in zijn volledigheid (integratief) wordt gezien. Oftewel ik kijk op lichamelijk, emotioneel, gedragsmatig, sociaal, mentaal en spiritueel vlak naar kind en probleem. De therapeutische technieken stem ik hier op af.